Dưới đây là những điều khoản áp dụng cho tất cả các thành viên của My Health sử dụng  sản phẩm và dịch vụ bảo vệ, lưu trữ trực tuyến thông tin sức khỏe, hồ sơ bệnh án điện tử của bạn và các tài liệu quan trọng khác.

1. Cam kết của My Health

Chúng tôi cam kết về việc bảo mật thông tin về sức khỏe và đời tư của quý thành viên và các trường hợp được quyền chia sẻ những thông tin đó. Theo luật pháp Việt Nam, chúng tôi có nghĩa vụ bảo mật thông tin sức khỏe và đời tư của quý vị theo một quy trình nghiêm ngặt. My Health sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của quý khách cho bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của quý khách hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

My Health sẽ thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo lưu trữ an toàn thông tin cá nhân Quý khách cung cấp cho công ty.

My Health có trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân được thu thập, lưu trữ ngăn ngừa những hành vi sau:

+ Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép

+ Sử dụng thông tin trái phép

+ Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép

Mọi thông tin sẽ được bảo mật và chỉ được tiết lộ khi có sự đồng ý của khách hàng, trừ trường hợp có văn bản yêu cầu của cơ quan nhà nước hoặc có giấy ủy quyền hợp pháp hoặc giấy tờ chứng minh bảo hộ, đại diện hợp pháp của khách hàng.

2. Thông tin My Health thu thập 

Khi Quý khách sử dụng trang thông tin điện tử chính thức của My Health, chúng tôi sẽ không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của Quý khách cho đến khi Quý khách xác định muốn sử dụng sản phẩm,dịch vụ và đăng ký tài khoản tại My Health. Việc thu thập thông tin phải được sự đồng ý của chủ thể thông tin. Việc đồng ý thu thập thông tin có thể thể hiện bằng văn bản, email, tin nhắn . . .

3. Mục đích sử dụng thông tin thu thập được

Dưới đây là các mục đích sử dụng thông tin cá nhân được My Health thu thập từ người sử dụng trang thông tin điện tử chính thức và ứng dụng của Công ty:

  • Nhằm phục vụ lợi ích lưu trữ hồ sơ bệnh sử cho khách hàng;
  • Nhằm cung cấp cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng;
  • Nhằm xử lý và kiểm tra và xác minh thông tin, thẩm định, đưa ra những tư vấn theo yêu cầu của khách hàng về sức khỏe, hồ sơ bệnh sử, cũng như các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật;
  • Nhằm báo cáo thống kê và nghiên cứu;