My Health

Diễn đàn An ninh tài chính và cạnh tranh doanh nghiệp

Ngày 25/07/2017 tại Hà Nội tổ chức Diễn đàn An ninh tài chính và cạnh tranh doanh nghiệp. My Health là đơn vị hỗ trợ cùng chương trình

Khi Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức Thương mại thế giới WTO cũng là thời điểm kinh tế Việt Nam bước vào một cánh cửa mới, bắt đầu những nỗ lực lớn hơn và khó khăn hơn bội phần, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, các ngân hàng thương mại Việt Nam sẽ bước vào sân chơi hoàn toàn mới.

Với các tham luận chính: Một số vấn đề về chính sách đối với ổn định tài chính tiền tệ cho doanh nghiệp; Tài chính tiền tệ Việt Nam: Rủi ro và giải pháp; Nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp dựa trên tiếp cận tài chính bền vững; Khu vực tài chính Việt Nam trong bối cảnh hội nhập tài chính Asean; Vấn đề quản lý vốn trong các doanh nghiệp nhà nước; Khái quát các vi phạm thường gặp về tài chính của doanh nghiệp; Vấn đề giám sát tài chính; Vấn đề tài chính trong thế giới biến đổi; Quản trị rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam; Một số giải pháp bảo đảm An ninh tài chính cho doanh nghiệp.

Hội thảo được tổ chức với sự hỗ trợ của Công ty TNHH Một Thành Viên My Health.