My Health

Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2017

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2017 đã tập trung thảo luận, xác định những điểm nghẽn, những nút thắt và đề xuất những giải pháp mang tính trung và dài hạn cho nền kinh tế

Sáng ngày 27/06/2017 tại Hà Nội, Ban kinh tế Trung ương phối hợp với Đại sứ quán Autralia tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2017 với chủ đề "Phát huy nội lực, tăng trưởng bền vững", My Health là đơn vị đồng hành cùng Diễn đàn.

Dự báo năm 2017, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt khoảng 6,3%, Đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng, để kinh tế tiếp tục phát triển trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, Việt Nam cần tập trung thực hiện các biện pháp hỗ trợ thương mại, thực hiện các Hiệp định thương mại tự do, tạo đà tốt để Việt Nam phát triển. 

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm 2017, Thứ trưởng Đặng Huy Đông cho rằng, quyết tâm của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhằm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2017 là hoàn toàn đúng đắn và hợp lý. Nhiệm vụ là rất khó khăn nhưng vẫn có thể thực hiện được nếu quyết tâm và thực hiện đúng những giải pháp đã đề ra.

Thảo luận tại Diễn đàn, TS.Nguyễn Xuân Thành trong thời gian tới, việc lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng thương mại thông qua xử lý nợ xấu và nâng vốn chủ sở hữu phải là ưu tiên chính sách hàng đầu. Để có đầu tư công trong ngắn hạn mà không phá vỡ trần nợ công thì chỉ có nguồn tiền từ cổ phần hóa và thoái vốn trong doanh nghiệp nhà nước.