My Health

Hội thảo "Đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân"

Ngày 30/05/2017 tại Hà Nội diễn ra chương trình Hội thảo "Đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân". My Health là một trong những đơn vị đồng hành cùng Hội thảo

Theo báo cáo cả nước từ hơn 12.000 DN 100% vốn Nhà nước, đến năm 2001 đã giảm xuống còn 5.655 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước. Đến thời điểm tháng 10/2016 chỉ còn 718 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước. Nhìn chung, hiệu quả kinh doanh và đóng góp của phần lớn DNNN còn thấp, chưa tương xứng với nguồn lực Nhà nước đầu tư.

Đại diện của My Health (ngoài cùng bên phải) nhận hoa cảm ơn từ ban tổ chức Hội thảo