Giới thiệu về Myhealth

Giới thiệu về Myhealth

Công nghệ thông tin (CNTT) ngày càng dần chứng tỏ tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống con người, đặc biệt trong nghành y tế. Hiểu được điều đó, Công ty TNHH MTV My Health chúng tôi đã từng bước sáng tạo ra những sản phẩm ứng dụng CNTT vào nghành Y với mục đích Xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, trong đó mỗi cá nhân đóng vai trò chủ động trong các quyết định liên quan đến sức khỏe. Đồng thời, nâng tầm vị thế của người Việt trên trường quốc tế thông qua việc vận dụng sáng tạo, triệt để công nghệ m-Health, giải pháp số hóa, trí tuệ nhân tạo, y học chính xác.


 

...Xem thêm