Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Xét nghiệm Gen

Bước 1:  Đăng ký dịch vụ:

Khách hàng có nhu cầu triển khai 1 trong các gói dịch vụ: điền thông tin xác nhận thông tin về tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại và ký xác nhận đồng ý thực hiện xét nghiệm. Thanh toán 100% cho My Health. 

Bước 2: Xác nhận: 

Thông báo xác nhận hoàn tất đăng ký dịch vụ thanh toán. Cấp tài khoản lưu trữ hồ sơ sức khỏe cá nhân HR247

Bước 3: Thu thập mẫu:

Trao đổi với bác sĩ/ nhân viên y tế để được tư vấn về việc lấy bệnh phẩm phù hợp với độ tuổi và tình trạng sức khỏe. Lấy mẫu (nước bọt,..) và những thông tin cần thiết do người dùng cung cấp 

Bước 4: Phân tích & Giải mã Gen:

Gen sẽ được giải trình bằng hệ thống máy hiện đại nhất thế giới, được phân tích bởi các nhà di truyền học và tin sinh học bằng nhiều thuật toán phân tích khác nhau, kết hợp với vốn hiểu biết chuyên môn về sinh học.

Đưa ra kết quả báo cáo- đánh giá: bản báo cáo tóm tắt và các tài liệu giải thích sẽ được xây dựng và gửi đến các nhà nghiên cứu để kiểm tra lần cuối cùng. 

Bước 5: Kết quả:

Sau khi được kiểm tra, bản báo cáo sẽ được gửi về My Health đầu tiên, một bản cứng sẽ được gửi về cho khách hàng. Kết quả kết nối với HR247. Khách hàng truy cập tài khoản để xem kết quả 

Bước 6: Hỗ trợ - tư vấn 

Hỗ trợ tư vấn và định hướng cho khách hành: Người sử dụng dịch vụ có thể xem kết quả giải mã gen của mình trong bản báo cáo cá nhân. Đội ngũ chuyên gia y tế sẽ hỗ trợ tư vấn giúp khách hàng hiểu thêm về bản báo cáo gen của mình và định hướng chế độ chăm sóc và tập luyện phù hợp (nếu khách hàng có nhu cầu).

Khách hàng có 01 tài khoản lưu trữ hồ sơ sức khỏe trọn đời không giới hạn dung lượng, có thể sử dụng tại bất kỳ đâu trên thế giới cho việc tải xuống, chia sẻ, khai thác. 

Khách hàng có 01 thông tin và cập nhật y văn trọn đời các nội dung liên quan đến các đặc tính, tính trạng mà khách hàng được phát hiện trong kết luận phân tích giải trình tự gen. Thông tin được cập nhật theo thời gian thực.