My Health

Khuynh hướng tiêu dùng Việt Nam

Tiêu dùng xanh chính là vấn đề đang được đại bộ phận người tiêu dùng quan tâm.My Health là một trong những đơn vị đồng hành cùng chương trình.

Diễn đàn “Khuynh hướng tiêu dùng Việt Nam 2017” được diễn ra sáng 25/5, tại Hà Nội. Diễn đàn do Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh phối hợp với Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức. My Health là một trong những đơn vị đồng hành cùng diễn đàn.

 Tại diễn đàn, các chuyên gia cũng đưa ra nhận định, với dân số đông thứ ba ở khu vực Đông Nam Á, gần 70% dân số thuộc độ tuổi lao động (16-60 tuổi), Việt Nam là thị trường lớn của ngành hàng tiêu dùng và có sức hấp dẫn lớn đối với các doanh nghiệp. Năng lực mua sắm của Việt Nam đang tăng lên mỗi ngày.

Với những tiện ích về cơ sở hạ tầng cũng như kết nối xã hội thuận tiện khiến hành vi tiêu dùng thay đổi, dẫn đến người tiêu dùng có xu hướng mua hàng đa kênh sẽ mang lại nhiều cơ hội phát triển cho thị trường thương mại điện tử Việt Nam.